Nevýhody refinancovania pôžičiek

Nevýhody refinancovania pôžičiek

Refinancovanie pôžičky – prenos pôžičky z banky do banky alebo výmena pôžičky za lepšiu pôžičku je v dnešnej dobe stále populárnejšie a obľúbenejšie. Ľudí lákajú hlavne lepšie úverové podmienky, či ďalšie výhody ako napríklad zníženie mesačnej splátky alebo, že ľudia nemusia platiť viacero poplatkov viacerým spoločnostiam za pôžičky a podobne.

Refinancovať ľudia môžu každý typ pôžičky – bankové aj nebankové pôžičky. Sú to napríklad povolené prečerpania, bezúčelové pôžičky, účelové pôžičky, kreditné karty, lízing, hypotéka a mnoho ďalších pôžičiek. Na to, aby ľudia mohli refinancovať svoje pôžičky, musia spĺňať nasledovné podmienky. Každý žiadateľ musí byť starší ako 18 rokov a maximálny vek žiadateľa pri splatnosti je 65 rokov. Žiadateľ musí byť občanom SR a mať trvalý pobyt na území SR. Žiadateľ nesmie mať záznam v registri a byť dlžníkom. Musí preukázať svoj príjem a vlastníctvo nehnuteľnosti.

Aj refinancovanie pôžičiek má svoje nevýhody. Žiadatelia musia platiť rôzne poplatky ako napríklad poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za vydanie súhlasu so zápisom záložného práva, poplatok za nový účet, poplatok za vyčíslenie dlhu alebo aj poplatok za predčasné splatenie. Nevýhodou je aj predĺženie doby splatnosti. Žiadatelia sa môžu vystaviť riziku častej zmeny mesačnej splátky, pretože sa viac orientujú na variabilné sadzby.

Síce má refinancovanie pôžičiek svoje nevýhody, ľudia svoje pôžičky v dnešnej dobe refinancujú stále viac, pretože výmenou poskytovateľa môžu získať nemalé finančné výhody. Pozor by ste si však mali dávať aj pri tejto výmene, pretože nie v každom prípade platí, že refinancovanie je naozaj výhodnejšie a preto je potrebné si dobre porovnať obidve pôžičky a tak sa rozhodnúť, či sa do refinancovania svojej pôžičky pustíte. Viac sa dozviete tu.